Stanovisko vedenia UNIZA k aktuálnym udalostiam na FHV

Vedenie Žilinskej univerzity v Žiline je rozhodne proti spolitizovaniu a účelovým informáciám ohľadom Fakulty humanitných vied.

Akékoľvek zasahovanie zo strany politických strán je neprípustné a je v rozpore s autonómiou akademickej inštitúcie. Ide o vnútornú záležitosť Fakulty humanitných vied a zodpovednosť je v zmysle zákona o vysokých školách na pleciach vedenia fakulty a reprezentácie akademickej obce fakulty. Vedenie Žilinskej univerzity v Žiline sa situáciou na Fakulte humanitných vied opakovane zaoberalo a požiadalo dekanku i senát fakulty o riešenie. Vedenie univerzity postupuje zásadne v zmysle platných právnych predpisov v Slovenskej republike a nemá právo zasahovať do vnútorných procesov na fakulte.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.