Prosba o kontakt na riešiteľa projektu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

zmluva o poskytnutí grantovej dotácie mestom Žilina číslo: 173/2017 – OKŠCRMR/20217 na realizáciu projektu pod názvom Žilina – clean city (číslo žiadosti o grantovú dotáciu ŽP-9) je obojstranne podpísaná. Riešiteľ projektu si ju môže vyzdvihnúť v kancelárii rektorky UNIZA.

S pozdravom

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.