Čo je to dochádzkový systém

Evidencia dochádzky

Dochádzkový systém je evidencia príchodov, odchodov a iných stavov pre potreby zamestnanca a zamestnávateľa s využitím zamestnaneckých kariet.

Snímacie terminály

Zamestnanec má možnost vykonať snímanie na viacerých miestach UNIZA, kde sú inštalované snímače.

Na koho sa obrátiť

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás.

Ing. Žaneta Dudjaková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Centrum informačných a komunikačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 3482

e-mail: zaneta.dudjakova@uniza.sk

Žiadosť o prácu na doma

Prácu doma môžu vykonávať zamestnanci  so súhlasom rektora, alebo dekana, alebo kvestora (závisí od riadiacej pôsobnosti) výlučne len za mimoriadnych okolností hodných osobitného zreteľa.

Zoznam terminálov

Terminál FBI, Ul. 1.mája 32 vchod do budovy A

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: FBI, UCV, LSDV, USI

Terminál rektorát AA

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: priechod z PEDaS, rektorát

Terminál rektorát AF vrátnica

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: hlavný vchod, rektorát, pri vstupe vpravo

Terminál UZ Hlinská, Blok V vrátnica

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: internát Hliny

Terminál FRI, Veľký diel vrátnica

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: FRI

Terminál SjF, Veľký diel, poloprevádzka vrátnica

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: SjF

Terminál SjF, EF, Veľký diel, blok NC vrátnica

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: SjF, EF

Terminál PEDaS, Veľký diel, blok NF vrátnica

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: PEDaS, UIaKT, blok NF, NG

Terminál rektorát AF2 vrátnica

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: hlavný vchod, rektorát, pri vstupe vľavo

Terminál UIKT, UTV, Univerzitná ul., HB blok vchod

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: UIaKT, UTV, prevádzkové, rektorát

Terminál nová menza

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: stravovacie zariadenie

Terminál UZ, Vysokoškolákov, blok E/F

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: internáty Veľký diel

Terminál Univerzitná knižnica, Vysokoškolákov 24

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: Univerzitná knižnica

Terminál Blok NS, Veľký diel

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: učitelia, zamestnanci

Terminál blok NI, Veľký diel

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: zamestnanci

Terminál Letisko D. Hričov

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: LVVC, KLD

Terminál DP L. Mikuláš

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: EF

Terminál DP Prievidza

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: FRI

Terminál Univerzitná, unimo H

Pokrytie pracovísk/bližšia lokalizácia: VTP

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Meno Priezvisko / tel.: +421 41 513 XXXX / e-mail: meno.priezvisko@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.