Zoznam najvýznamnejších ocenení študentov

Ing. Martin Hošták

absolvent Elektrotechnickej fakulty: inžinierska cena Fóra pre komunikačné a informačné technológie za diplomovú prácu na tému "Platforma pre zabezpečenú komunikáciu"

 

Ing. Dušan Nemec
Ing. Miroslav Dubovský
Ing. Jozef Balák
Ing. Daniel Benedikovič, PhD.

Zoznam najvýznamnejších ocenení zamestnancov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno a priezvisko oceneného: doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Názov ocenenia: Osobnosť roka 2015 v oblasti dopravy
Popis ocenenia: Udeľuje na návrh osobností z dopravy a logistiky vydavateľ odborného časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA

Meno a priezvisko oceneného: prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. (in memoriam)
Názov ocenenia: Národná cena letectva Slovenskej republiky – Zlaté krídla
Popis ocenenia: ocenenie Zlaté krídla v oblasti veda/výskum/vzdelávanie

Strojnícka fakulta
Elektrotechnická fakulta
Stavebná fakulta
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta humanitných vied

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Martina Slavíková / tel.: +421 41 513 5129 / e-mail: martina.slavikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5134 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.