Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Komunikujeme so zamestnancami, študentmi aj širokou verejnosťou.

Zverejňujeme správy o podujatiach, úspechoch a nových spoluprácach.

Pravidelne informujeme médiá o novinkách na univerzite.

Na koho sa obrátiť

Ing. Martina Slavíková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5129

e-mail: martina.slavikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Martina Slavíková / tel.: +421 41 513 5129 / e-mail: martina.slavikova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.