Propagačné materiály UNIZA

Ako získať propagačné materiály

Nákup propagačných materiálov s logom UNIZA

Propagačné materiály s logom UNIZA si môžete zakúpiť v EDIS shope vo vestibule hlavnej budovy.

Tlač propagačných materiálov

Pre tlač propagačných materiálov kontaktujte EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity.

Informácie k propagačným materiálom

Informácie k propagačným materiálom poskytne Oddlenie pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Ing. Monika Pflieglová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 4903

mob.: +421 905 650 754

e-mail: monikapf@uniza.sk

Ing. Monika Pflieglová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 4903

mob.: +421 905 650 754

e-mail: monikapf@uniza.sk

Ing. Katarína Taranová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5134

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5134 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.