Zoznam účelových zariadení

Stravovacie zariadenie UNIZA

Stravovanie

tel.: +421 41 513 1430, +421 905 476 582

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel

Ubytovanie VD

Ing. Štefánia Kadorová

tel.: +421 41 513 1470

e-mail: kadorova@dorm.uniza.sk

Ubytovacie zariadenie Hliny V

Ubytovanie Hliny

Ing. Miroslav Stromček

tel.: +421 41 513 1477

e-mail: miroslav.stromcek@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Petra Gajdošíková / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: petra.gajdosikova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.