Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dátum konania: 10. 11. 2017 

Dátum konania: 16. 2. 2018

 

Strojnícka fakulta

Dátum konania: 22. 11. 2017 

Dátum konania: 7. 2. 2018

 

Elektrotechnická fakulta

Dátum konania: 8. 2. 2018

 

Stavebná fakulta

Dátum konania: 7. 2. 2018

 

Fakulta riadenia a informatiky

Dátum konania: 16. 2. 2018

 

ONLINE DOD

Dátum konania: 8. 11. 2017

Čas konania: 16:00 - 21:00

Dátum konania: 7. 3. 2018

Čas konania: 16:00 - 21:00

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Dátum konania: 15. 2. 2018

 

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 10. 11. 2017 

Dátum konania: 16. 2. 2018 

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Dátum konania: 5. 4. 2018

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5134 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.