ÚCV UNIZA Vám ponúka prípravné kurzy na skúšky Goethe – Zertifikat úrovne A2, B1 a B2. Certifikáty Goetheho inštitútu osvedčujú znalosť jazyka na úrovni definovanej Spoločným európskym referenčným rámcom, na celom svete sa vysoko hodnotia a ako doklad o kvalifikácii ich uznávajú zamestnávatelia i vzdelávacie inštitúcie v mnohých krajinách.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.