Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

zmluva o poskytnutí grantovej dotácie mestom Žilina číslo: 173/2017 – OKŠCRMR/20217 na realizáciu projektu pod názvom Žilina – clean city (číslo žiadosti o grantovú dotáciu ŽP-9) je obojstranne podpísaná. Riešiteľ projektu si ju môže vyzdvihnúť v kancelárii rektorky UNIZA.

S pozdravom

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

CETRA – Ústav dopravy Žilinskej univerzity v Žiline vás srdečne pozýva na Informačný seminár k programu HORIZONT 2020 - Novinky vo financovaní projektov, ktorý sa koná 22.06.2017 (štvrtok) 10:00 – 12:00 v miestnosti AF108 (Stavebná fakulta). Leták

 

Univerzitná knižnica dáva do pozornosti semináre "Web of Science Core Collection", ktoré sú kompletne v češtine. Dĺžka jedného seminára je približne 40 minút. Bližšie informácie nájdete v prílohe, kde sa nachádzajú odkazy, pomocou ktorých sa môžete prihlásiť na jednotlivé semináre. Leták

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.