Radi Vás informujeme, že Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) úspešne ukončila v poradí už 13. ročník obľúbenej Žilinskej detskej univerzity 2017, ktorú organizovala Elektrotechnická fakulta s Klubom absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty v termíne od 10.7. 2017 do 14.7.2017Fotografie

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budovy B na ulici 1.mája 32 (areál FBI), kde sídlia zamestnanci Sekcie pre ďalšie vzdelávanie Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA, môžu byť nedostupné ich telefónne klapky. Preto, v prípade potreby, prosíme o kontaktovanie na uvedených mobilných telefónnych číslach.

Falling Walls Lab – významné podujatie pre prezentovanie inovatívnych myšlienok, výskumných projektov, iniciatív a podnikateľských modelov v rozličných oblastiach sa uskutoční 29. septembra 2017 v Bratislave.

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecko-výskumnú a inovatívnu činnosť, komunikáciu a spoluprácu medzi výnimočnými výskumníkmi a inovátormi z radou podnikateľov z rôznych oblastí.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.