News

Pozvánka na prednášku "SLA Life Cycle Automation and Management for Cloud Services"

06 October 2017

Pozývame Vás na prednášku na tému "SLA Life Cycle Automation and Management for Cloud Services". Prednášateľom bude Prof. Dr. Alexander Schill, z Technickej univerzity Drážďany, Fakulty informatiky. V...

Motivačná prednáška na tému MATLAB TAH na UNIZA

05 October 2017

Pozývame študentov a pedagógov UNIZA na motivačnú prednášku o možnostiach využívania licencie MATLAB TAH na UNIZA, ktorá sa uskutoční 11.októbra 2017. Súčasťou programu budú aj praktické ukážky využit...

News for students

Kickresume zadarmo pre všetkých študentov UNIZA. Zvyšujeme úspešnosť našich študentov na trhu práce.

06 October 2017

Žilinská Univerzita nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Kickresume. Táto spolupráca je súčasťou dlhodobého úsilia UNIZA zvyšovať konkurencieschopnosť svojich študentov a absolventov na trhu práce.&n...

Výberová prednáška europoslanca Ivana Štefana na tému Ekonomické aspekty EÚ

05 October 2017

V piatok 6.októbra 2017 o 10 hod. v Aule 2 sa uskutoční výberová prednáška europoslanca Ivana Štefanca na tému Ekonomické aspekty EÚ. Ivan Štefanec od roku 2014 zastupuje občanov Slovenskej...

Calendar

loader
0
Number of students
0
Number of graduates
0
Average pay
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu