List of the most important student awards

Ing. Martin Hošták

absolvent Elektrotechnickej fakulty: inžinierska cena Fóra pre komunikačné a informačné technológie za diplomovú prácu na tému "Platforma pre zabezpečenú komunikáciu"

 

Ing. Dušan Nemec
Ing. Miroslav Dubovský
Ing. Jozef Balák
Ing. Daniel Benedikovič, PhD.

List of the most important staff awards

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Meno a priezvisko oceneného: doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Názov ocenenia: Osobnosť roka 2015 v oblasti dopravy
Popis ocenenia: Udeľuje na návrh osobností z dopravy a logistiky vydavateľ odborného časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA

Meno a priezvisko oceneného: prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. (in memoriam)
Názov ocenenia: Národná cena letectva Slovenskej republiky – Zlaté krídla
Popis ocenenia: ocenenie Zlaté krídla v oblasti veda/výskum/vzdelávanie

Strojnícka fakulta
Elektrotechnická fakulta
Stavebná fakulta
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta humanitných vied

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Martina Slavíková / tel.: +421 41 513 5129 / e-mail: martina.slavikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5134 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu