Slovenskí inovátori pozor - Falling Walls Lab 2017 aj u nás!

Medzinárodná súťaž Falling Walls Lab, ktorá sa každoročne koná v 50 krajinách sveta, prichádza po prvýkrát aj na Slovensko. Tento inšpiratívny a jedinečný formát vyzýva študentov, mladých vedeckých pracovníkov, zamestnancov aj podnikateľov, aby sa prihlásili a predstavili svoje nápady na inovácie z najrozmanitejších vedných disciplín.

Falling Walls Lab je výnimočný medzinárodný formát pre lídrov zo sveta vedy, obchodu, politiky, umenia a spoločnosti. Jeho vytvorenie bolo iniciované pri príležitosti 20. výročia pádu berlínskeho múru dňa 9. novembra 1989. Každoročne v sebe nesie otázku: ktorý múr bude nasledovať? Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovácie, iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí, ale aj podporovať diskusiu o výskume a propagovať najnovšie vedecké poznatky širokému publiku zo všetkých častí spoločnosti.

Tento mimoriadny projekt na Slovensku organizuje Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci s významnými slovenskými univerzitami: Slovenskou technickou univerzitou (STU), Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠK), Technickou univerzitou v Košiciach (TUK) a Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA), v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).

Online prihlasovanie je otvorené do 10. septembra 2017. Výskumníci, vedci, ako aj inovátori budú svoje projekty môcť prezentovať dňa 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Falling Walls Lab Slovakia je zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov. Podujatie podporuje nadácia Falling Walls Foundation.

Ing. Martina Slavíková

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu