Na Žilinskej univerzite študujú opäť bakalárikovia a inžinierikovia

Hoci majú prázdniny, prišli dnes s radosťou späť do školy. Budúci bakalárikovia a inžinierikovia nastúpili do 11. ročníka Žilinskej detskej univerzity, ktorú dnes slávnostne otvoril Milan Trunkvalter prorektor pre vzdelávanie spolu s Milanom Dadom, dekanom Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Príjemne strávené chvíle v podnetnom prostredí univerzity zaželal deťom aj primátor Žiliny, Igor Choma.

Spolu 150 detí vo veku 8 až 12 rokov čaká počas zaujímavosťami nabitého týždňa od 6. do 10. júla 2015 viac ako 30 prednášok, ktoré budú doplnené praktickými ukážkami a cvičeniami v laboratóriách univerzity. „Budeme sa snažiť zodpovedať každú zvedavú otázku, aby si deti mohli vytvoriť dokonalú predstavu o prednášanej problematike. Našou hlavnou úlohou je deťom školského veku sprostredkovať zážitok a priblížiť im predovšetkým svet technických a prírodných vied hravou formou a eliminovať tak ich rešpekt pred predmetmi ako sú matematika, fyzika, prírodoveda a podobne,“ uviedol Peter Hockicko, prodekan pre pedagogickú činnosť Elektrotechnickej fakulty  a člen organizačného tímu Žilinskej detskej univerzity.

Témy prednášok Žilinskej detskej univerzity  sú zamerané na oblasť fyziky, matematiky, elektrotechniky, strojárstva, financií, požiarnej ochrany a sú prispôsobené veku a záujmom detí. Mladí študenti okrem nových poznatkov získavajú na detskej univerzite aj nové priateľstvá. „Najviac sa teším na laboratóriá a pokusy, ktoré tam budeme robiť. Laboratóriá poznám zatiaľ iba z rozprávky. Možno si tu nájdem aj nových kamarátov a kamarátky,“ uviedla Natálka, ktorá patrí medzi budúcich bakalárikov.

V utorok čaká účastníkov detskej univerzity návšteva radnice, vo štvrtok zase deti vyrazia na letisko v Dolnom Hričove. Tak ako ozajstní univerzitní študenti, dostanú aj študenti detskej univerzity Výkazy o štúdiu –  indexy. Ich štúdium bude ukončené v piatok 10. júla 2015 slávnostnou promóciou, na ktorej im bude, nielen za prítomnosti vedenia Žilinskej univerzity a predstaviteľov mesta, ale aj rodičov a príbuzných, udelený titul „bakalárik“ či „inžinierik“.

V čase konania Žilinskej detskej univerzity sú pre bakalárikov a inžinierikov  zabezpečené obedy, pitný režim a ovocie. Ku každej skupine sú priradení inštruktori, ktorých povinnosťou je dbať najmä o bezpečnosť detí.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu