Mladých slovenských filmárov pozvali do Hollywoodu!

Skupina mladých kreatívnych umelcov JoyMotion, ktorej členom je aj Jakub Červenák, študent tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Multimediálne technológie na Katedre telekomunikácií a multimédií Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, zvíťazila v celosvetovej konkurencii v súťaži filmárov „48 FILM Project“ a získala hlavnú cenu za rok 2014 v kategórii cien udeľovaných divákmi.

 

„O súťaži sme sa dozvedeli dosť neskoro. Napokon, dva dni pred oficiálnou uzávierkou, sa nám podarilo vytvoriť tím piatich ľudí a rozhodli sa, že ideme do toho.“ Spoločne dlho rozmýšľali nad témou filmu. „Nakoniec sme sa všetci zhodli na spoločnej myšlienke - chceme odkázať svetu, ako nesmierne dôležité sú v živote vzťahy a akú nevyčísliteľnú hodnotu má čas,“ dopĺňa Jakub Červeňák. Víťazný krátkometrážny film s názvom Missing Memories je možné sledovať na internete - na web stránke filmárov aj na web stránke súťaže.

 

48 Film Project je medzinárodná súťaž krátkych filmov. Počas celého roka majú súťažiaci možnosť vybrať si dva dni na realizáciu projektu. Po zaregistrovaní začína tímu plynúť čas štyridsiatich ôsmich hodín, počas ktorých musia napísať scenár, vytvoriť kostýmy a rekvizity, pripraviť scénu, natočiť a zostrihať film, nazvučiť a nakolorovať ho. Pred spustením časomiery je povolené vytvoriť tím, zohnať hercov, vybrať si žáner. Zaujímavosťou je, že po prihlásení sa do súťaže systém filmárom navyše vygeneruje postavu, rekvizitu a repliku, ktoré musia byť vo filme použité.

 

Víťazné filmy budú premietané a odmenené na slávnostnej ceremónii v Hollywoode, na ktorú sú pozvaní aj autori a cenu si osobne preberú ak sa im podarí získať finančné prostriedky na pokrytie nákladov s tým spojených.

 

Viac informácií o filme, tíme filmárov a súťaži je dostupných na týchto web stránkach:

 

skupina filmárov JoyMotion: http://joymotion.sk/cesta-do-hollywoodu/

Facebook funpage: https://www.facebook.com/pages/JoyMotion/358570050891638

film: https://www.youtube.com/watch?v=hEYvWkB1-Tk

oficiálna web stránka súťaže: https://www.48filmproject.com/winners/2014

 

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu