Aulu na Žilinskej univerzite pomenovali po nemeckom vynálezcovi Wernerovi von Siemens

Po niekoľkých mesiacoch rekonštrukčných prác, otvorili v utorok 5. mája na Žilinskej univerzite v Žiline (ŽU) inovovanú aulu. Predchádzajúce označenie auly NR1 nahradil názov Aula Werner von Siemens. Pásku slávnostne spoločne prestrihli prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie ŽU Milan Trunkvalter a generálny riaditeľ Siemens s.r.o., Vladimír Slezák.

Modernizáciu jednej z najväčších ául ŽU s kapacitou 180 študentov finančne podporila spoločnosť Siemens s.r.o. Študentom ŽU spríjemní výučbu nové atraktívne prostredie auly, vyučujúcim predovšetkým moderná technika. Podľa slov Vladimíra Slezáka, generálneho riaditeľa Siemensu, viac ako štvrtina zamestnávateľov v Európskej únii nevie nájsť vhodných zamestnancov, zatiaľ čo nezamestnanosť medzi čerstvými absolventmi je enormne vysoká. „Jedným z cieľov spoločnosti  Siemens je pomáhať zmenšiť túto priepasť, ktorá má negatívny dopad na mladých ľudí ako aj na celú ekonomiku. Vyvíjame viaceré aktivity s cieľom podporiť záujem mladých o technické odbory a skvalitniť výučbu študentov tak, aby boli neskôr pre zamestnávateľov čo najväčším prínosom. Naša spolupráca so Žilinskou univerzitou nezačína a nekončí pomenovaním auly po zakladateľovi spoločnosti Siemens. Chceme sa aktívne zapájať do zvyšovania kvality vzdelávania, poskytovať našich expertov na prednášky v rámci výučbového procesu, ako aj umožňovať študentom odbornú prax a exkurzie vo firmách koncernu,“ dodal Vladimír Slezák.

„So spoločnosťou Siemens dlhodobo a úspešne spolupracujú fakulty našej univerzity na viacerých projektoch. O to viac nás teší, že spoločnosť sa rozhodla aj pre takúto netradičnú formu podpory. Spoločnosť Siemens je dobrým príkladom budovania povedomia o zodpovednej spoločnosti nie len u zamestnancov, ale aj u študentov. Veríme, že nový názov aj prostredie auly si všetci rýchlo obľúbia,“ uviedol Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky a podpísaní memoranda o vzájomnej spolupráci nasledovala pre študentov odborná prednáška Jürgena Schölzela, riaditeľa Rail Automation Domestic pre Nemecko, zodpovedného za akvizíciu a realizáciu projektov v oblasti riadiacich systémov železničnej dopravy, na tému "Efektívna a integrovaná mobilita".

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu