V Žiline súťažili roboti

Na pôde Fakulty riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) sa v piatok 28. novembra 2014 konal už tretí ročník regionálneho kola najväčšej medzinárodnej robotickej súťaže pre žiakov od 10 do 16 rokov - First Lego League (FLL). Na jednom mieste sa zišli šikovní žiaci základných a stredných škôl prevažne zo žilinského regiónu, aby predviedli svoje zručnosti a zabojovali o víťazstvo a postup do semifinálového kola v Debrecíne. Súťaže sa každoročne zúčastňujú desaťtisíce mladých nadšencov sveta robotov z viac než 70 krajín.

Rovnaké zadanie pre 20 000 tímov v 70 krajinách sveta

Súťaž First Lego League vznikla v roku 1998 v USA. Zadané úlohy riešia každoročne tisíce detí po celom svete. Spoločne v tímoch skonštruujú a naprogramujú robota a trénujú na súťaž. Zaujímavosťou je jednotný „materiál“ na výrobu robotov - všetky roboty musia byť zostrojené výlučne zo stavebníc LEGO. Deti počas súťaže získavajú nové vedomosti v oblasti vedy a inteligentných technológií, a popri tom sa zároveň učia pracovať v tíme, rešpektovať názory iných a  učiť sa jeden od druhého.

Roboty v akcii

Súťaž pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených súťažných kategórií: Robot-Design, Robot-Game, Tímová práca a Prezentácia výskumného projektu. Najpríťažlivejšou kategóriou celého turnaja je Robot-Game, v ktorej si súťažiace tímy merajú svoje sily na súťažnom ihrisku, na ktorom roboty plnia rôzne úlohy. V Žiline sa toto podujatie uskutočnilo už tretíkrát. Zvyšné štyri slovenské regionálne turnaje sa uskutočnia postupne v priebehu decembra a januára v Žiari nad Hronom, Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. „Všetky aktivity a úlohy súvisiace s First Lego League sú zostavené tak, aby mladých, zapálených žiakov viedli k  vzdelávaniu prostredníctvom zážitkov, zaujímavých hier a na základe získaných vlastných skúseností“ hovorí Michal Kochláň, doktorand na Katedre technickej kybernetiky, Fakulty riadenia a informatiky ŽU a hlavný organizátor súťaže.

 

Výsledky súťaže
Žilinského regionálneho kola súťaže First Lego League sa zúčastnilo spolu 74 súťažiacich z 10 tímov: zshradna (ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok), Ohyzdi (Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Martin), The Benders (Amavet klub č.958 - Klub lego robotiky pri FRI ŽU, Žilina), GYMPU (Gymnázium Púchov), DCA Team (ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom), Green Masters (ZŠ s MŠ Žilina – Trnové), LMrobot (Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš), HappyFeet_Martin (Spojená škola Červenej armády 25, Martin), Martináčikovia (Základná škola Martinská 20, Žilina), gymy (Gymnázium Myjava).

Celkové poradie:

  1. Ohyzdi, 2. The Benders, 3. GYMPU, 4. DCA Team, 5. LMrobot, 6. HappyFeet_Martin, 7. zshradna, 8. Martinácikovia, 9. Green Masters, 10. gymy

Ocenenia:

Celkový víťaz: Ohyzdi

Najlepší tím: 1. Ohyzdi (2. GYMPU, 3. Martináčikovia / zshradna)

Najlepšia prezentácia: 1. GYMPU (2. Ohyzdi, 3. The Benders)

Najlepší robot: 1. The Benders (2. Ohyzdi, 3. DCA Team)

Najlepší výkon v RobotGame: 1. The Benders (2. Ohyzdi, 3. GYMPU)

Mimoriadna cena (cena poroty): HappyFeet_Martin

Do medzinárodného postupového kola V4 v Derbrecíne postupuje tím Ohyzdi. Tí najšikovnejší z kola V4 sa začiatkom februára stretnú v Mníchove na finále FLL pre Strednú Európu.

Ing. Michal Kochláň
Fakulta riadenia a informatiky ŽU

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu