Spoločná oficiálna návšteva predstaviteľov mesta Žilina, Žilinskej univerzity v Žiline a spoločnosti CEIT vo Fínsku v meste Tampere, na Tamperskej technickej univerzite a vo vedecko-výskumnom centre VTT so zameraním na budovanie inteligentných miest.

Zástupcovia mesta Žilina, Žilinskej univerzity v Žiline a spoločnosti CEIT sa v dňoch 15. a 16. januára 2015 zúčastnili na spoločnej oficiálnej návšteve vo Fínsku v meste Tampere, na Tamperskej technickej univerzite a vo vedecko-výskumnom centre VTT. Cieľom návštevy bolo rozšírenie spolupráce v oblasti budovania inteligentných miest, vytvárania kooperačných a partnerských kapacít v tejto oblasti, s prepojením na priority Európskej únie.

Na stretnutí boli prerokované hlavné aktivity partnerov a načrtnuté možnosti spoločných akcií, ktoré budú zakotvené v pripravenom rámcovom memorande, ktoré má za cieľ najmä budovanie spoločných kapacít v rámci spolupráce so zameraním na inteligentné mesto - SMART City. Práve mesto Tampere sa v rebríčku „European Smart Cities“ umiestnilo na šiestom mieste a má čo ponúknuť do spoločnej spolupráce v tejto oblasti, rovnako ako aj všetci zúčastnení partneri. Predstavitelia všetkých strán deklarovali spoločný záujem v tejto oblasti, ako aj záujem o podpísanie spoločného memoranda.

„Mesto Žilina má záujem o spoluprácu s mestom Tampere v oblasti SMART Cities a práve vyspelé severské krajiny ponúkajú možnosti, ktoré nám môžu v budúcnosti priniesť inovatívne riešenia hlavných problémov, ktorým dnes čelia európske mestá“, hovorí primátor mesta Žilina Igor Choma.

Koncept inteligentného mesta je potrebné brať zo širšieho pohľadu, dáva možnosť reálneho prepojenia výskumu a vývoja do praxe, tak ako sme to videli v Tampere, a tak ako to máme záujem vytvárať aj u nás cez Univerzitný vedecký park, ktorý momentálne dobudováváme“, dopĺňa rektorka Žilinskej univerzity Tatiana Čorejová.

Stretnutie hodnotí pozitívne aj Juraj Hromada, generálny riaditeľ spoločnosti CEIT: „Je tu možnosť na spoluprácu s Tampere a Tamperskou technickou univerzitou a vedecko-výskumným centrom VTT, a to nielen na projekte Smart Cities, ale i na mnohých ďalších projektoch, ktoré by mohli priniesť dlhodobú možnosť spolupráce formou silných nadnárodných konzorcií, kde by sme nadväzovali nielen na Horizont 2020, ale dívali sa dlhodobo dopredu, aj čo sa týka znalostí v priemysle, inžinierstve, celkove výrobných i nevýrobných odvetviach, ako aj v oblasti zdravotníctva, healthcare, či potravinárskeho priemyslu “.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu