Oznamy

Stretnutie rektorov a zástupcov SAV vo veci uvoľňovania štrukturálnych fondov

17. august 2017

Dňa 14.08.2017 sa rektori výskumných univerzít (UK v Bratislave, STU v Bratislave, TUKE, UPJŠ v Košiciach, UVLaF v Košiciach, UNIZA v Žiline, TU vo Zvolene, SPU v Nitre), zástupcovia SAV a Klubu...

Školenie BOZP pre všetkých zamestnancov UNIZA

17. august 2017

Vážené kolegyne, kolegovia,v súlade s platnou legislatívou, ktorá nadobudla účinnosť zrušením alebo nahradením zákonov uvedených v internej smernici č. 55 (Smernica pre zabezpečenie školení, oboznamov...

Oznamy pre študentov

Novoakreditovaný študijný program alpínska a vysokohorská ekológia

17. júl 2017

Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity otvára novoakreditovaný študijný program alpínska a vysokohorská ekológia. Na denné magisterské štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa...

Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2017/2018 - Výzva na podávanie prihlášok

28. február 2017

Milí študenti, v týchto dňoch začala na  fakultách UNIZA informačná kampaň k Erasmus+ študentským mobilitám. Ak máte záujem a...

Kalendár

loader
0
Počet študentov
0
Počet absolventov
0
Priemerný plat
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.